EKCP-KP-1-2023/2-000014

A gyülekezetben elindítottuk a Kereszt-híd programot, amiben a családokat szeretnénk bevonni a gyülekezet közösségébe, ezzel is erősíteni azt, hogy ebben a közegben is otthonosan érezzék magukat és így védelmet kínáljunk a családokat érő nehézségekben. Olyan családias programokat tervezünk, ahol a család védelmét helyezzük előtérbe. Fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan program ahol a családok együtt vehetnek részt, és az is fontos számunkra, hogy biztosítsunk olyan alkalmat, ahol a gyerekekkel és felnőttekkel is külön foglalkozunk. A családi hétvége alkalmával figyelünk a családok speicális igényeire, így lesznek közös és korosztályonkénti előadások,programok, játékok stb. A hétvége alatt speciálisan gyerekek számára kifejlesztett programját használunk. Ebben bibiliai történetek, ének tanulás, kreatív kézműveskedés és közösségi játék is megtalálható lesz. Szeretnénk aktívabban nyitni a családok felé, olyan alkalommal, ami a szükségleteikre reagál. A kismamáknak a hétvége folyamán baba-mama kört; az óvodásoknak kreatív gyerekfoglakozást; a fiataloknak, ifjúsági közösségi alkalmakat (sport, zene, kultúra, infokommunikációs eszközök elérése stb) a felnőtteknek életmódé vezetési előadásokat tervezünk, illetve a teljes közösség részvételével családi alkalmakat szeretnénk megrendezni. Az aktív közösségi életet kihasználva és a helyi evangélikus gyülekezettel együtt működve, önkéntesek bevonva, válhatnak ezen tervek megvalósításra, Célok illeszkedése a helyi igényekhez: A projekt célja a különböző társadalmi csoportok közötti előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés és együttélés biztosítása. A projekt olyan településen és térségben valósul meg, ahol a demográfiai és gazdasági folyamatok következményeként fontos a társadalmi, gazdasági, munkaerő piaci kihívások kezelése. Ezért is kell aktivizálódnia a társadalmi felelősségvállalásra kész tagjainak, hogy a hagyományos értelemben vett közösségi munka kereteit bővíteni tudja, a területén élők esélyeinek javítása, teljeskörű társadalmi részvételének biztosítása érdekében. A projekt azokat a problémákat próbálja a saját eszközeivel orvosolni, amelyek megjelennek a település és a térség esélyegyenlőségi programjaiban. A Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz, illetve a Járási Esélyegyenlőségi Programhoz történő illeszkedés a releváns problémák azonosításán túl, hozzájárul a projekt megvalósíthatóságához, illetve eredményeinek disszeminációjához is. Alapvetően olyan tevékenységek megvalósítására vállalkozunk, amelyek irányában a helyi társadalom más szereplő legalább elvi kötelezettségeket vállaltak, de amelyek megvalósításhoz szükséges a fellépésünk. Célcsoport bemutatás: A projektbe közvetlen módon bevonni kívánt célcsoport tekintetében minden olyan területet igyekszünk lefedni, mellyel a tevékenységeink során eddig is rendszeresen találkoztunk, és a megvalósítás során terveink alapján találkozni fogunk. Ezek között szerepel a különböző hátrányos helyzettel küzdő csoportok tagjai, különösképpen a felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők, az 50 éven felüli életkorú személyek, megváltozott munkaképességűek, a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, gyermekét egyedül nevelő szülők. Célcsoportunk közé sorolható még az idős személyek, a gyermekek és fiatalok és a településen élő nagy családok. Közvetett célcsoportként a tágabb értelemben vett társadalmi környezetünk, melybe bele értjük a komáromi evangélikus gyülekezet tagjait is, illetve szélesítve a kört a településen élőket, illetve a velünk kapcsolatban álló környező települések polgárait. Programelemek bemutatása: Hátránykompenzáció:- Életmód vezetési csoportos tanácsadás tevékenységen belül. A tanácsadások az egészséges életvitel, a munka és a magánélet összeegyeztethetőségével, az életpálya alakulását meghatározó célok és döntések tudatosságával a stressz- és konfliktuskezeléssel, az időgazdálkodással, a pénzgazdálkodással foglalkoznak. A csoportos tanácsadási forma a tapasztalatok megosztása mellett alkalmas a kommunikációs és közösségi kompetenciák fejlesztésre. Prevenciós oktatás, családi kapcsolatok a fókuszban: – Az alkalmak során a prevenciós tevékenységek végzéséhez szükséges személyiségfejlesztő, kommunikációs, konfliktusmegelőző, -kezelő módszerek, egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk, prevenciós programokra való felkészítés. Akadálymentesítés:- Önkéntes akció keretében az idősek, ez enyhe és középsúlyos látássérültek, az olvasási, szövegértési hiányosságokkal küzdők számára nyújt segítséget a projekt. Önkéntes akciók keretében a közösség tagjai nagybetűvel írt, egyszerűen megfogalmazott tájékoztató feliratokat helyeznek el a közösségi tereinkben. A közösségi hétvégén igény szerint tervezzük megszervezni a fent leírt programokat, alapvetően 20 fős csoporttal tervezve, ezen belül pedig a kis csoportos megvalósítás tervezünk igény szeriont. A hétvégén felmerülő további igények szerint tervezünk egyéb programokat megvalósítani a gyülekezetben. Együttműködések: A megvalósítás során a helyi önkormányzattal, helyi óvodákkal, iskolákkal és természetesen a település egész közösségével és a környékbeli civil szervezettekkel (KEGYA,VISZ, ECSE) működünk együtt.