Új tisztségviselőket iktattak a komáromi evangélikus egyházközségben 2021.10.17.

dav

Ünnepi alkalomra gyűlt össze a Komáromi gyülekezet 2021.10.17-ikén vasárnapon is. Megválasztott tisztségviselőinek beiktatását ünnepelték. Gulyás Kornélt gondnoknak, Pirityi Katalint gondnok-helyettesnek, Vincze Vandát presbiternek és Horváth Gergelyt kántornak iktatták be ezen az alkalmon. Isten gazdag áldását kívánjuk a gyülekezetre és a szolgálattevőkre egyaránt.

 

 

Az előttünk járó Isten nyomában-Lelkésziktatás Komáromban

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Visszatért szülővárosába Kiss Máté, akit október 16-án iktatott be a Komáromi Evangélikus Egyházközség parókus lelkészi hivatalába Szarka István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese. Az új lelkész az édesapjának, Kiss Péternek a komáromi szolgálata idején született, és életének első három évét azon a parókián töltötte, ahol most családjával ismét otthonra talált.

20211016 Kiss Mate lelkesziktatasa foto Adami Maria 9

Az evangélikus imaházban tartott ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Énekkel közreműködött a gyülekezet kórusa.

„Isten előttünk jár, megelőz bennünket – hangsúlyozta 5Móz 31,8 alapján tartott prédikációjában a püspök. – Nem tudunk olyan helyre menni, ahol az Úr ne lett volna ott előbb.” Majd Mózes és Józsué küldetésével párhuzamot vonva így fogalmazott: „A lelkészi szolgálat is arról szól, hogy az embereket – lelki értelemben – az ígéret földjére vezessük. Rajtunk keresztül lehessenek Krisztus követői. tanítványai.”

Ezután Szarka István esperes beiktatta Kiss Mátét parókus lelkészi tisztségébe, a jelen lévő lelkészek pedig egyenként Isten áldását kérték kollégájuk életére és szolgálatára.

A frissen beiktatott lelkész az életét végigkísérő igeszakasz, Mt 6,31–33 alapján az új kezdethez kapcsolódó várakozásokról és a fontossági sorrendről beszélt a szószéken. „Mivel van tele az életed? Aggódással a jövő miatt? Vagy Krisztusba vetett reménységgel?” – tette fel a kérdést. Ezután arra biztatta a hallgatóságot, hogy Krisztusra nézzenek, és a mennyei kincsek gyűjtésén fáradozzanak. Sőt lelkészüket is emlékeztessék erre, ha a lényeget elfelejtené. „Legyen ez a közös programunk, amit megvalósítunk: ne aggodalmaskodjunk, hanem keressük először Isten országát és az ő igazságát” – zárta igehirdetését Kiss Máté.

20211016 Kiss Mate lelkesziktatasa foto Adami Maria 20

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen jókívánságait fejezte ki az új lelkésznek Osgyán László, a komáromi egyházközség felügyelője, valamint Mészáros Tamás egyházkerületi és Molnár István egyházmegyei felügyelő. A család nevében Kiss Péter, Máté édesapja szólt. Egy örökséget – nagyszüleinek kézírásos leveleit – és egy tanácsot adott át a fiának: „Szeresd az Úr Jézust, és ne hallgass másra!”

Az alkalmat a helyi önkormányzat által szervezett, az Arany 17 Rendezvényközpontban tartott szeretetvendégség követte, amelyen további köszöntők hangzottak el. Itt többek között dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere is üdvözölte az evangélikus lelkészcsaládot.

Kiss Mátét 2018 nyarán ordinálta dr. Fabiny Tamás püspök. Szolgálatát a Fancsal–Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségben kezdte meg beosztott lelkészként. A parókusi alkalmassági vizsgálat megállása után innen érkezett Komáromba, első megválasztott lelkészi tisztségébe. Feleségével, Kiss Máténé Nagypál Bettinával négy gyermeket nevelnek.

 

20211016_Kiss_Mate_lelkesziktatasa_foto_Adami_Maria_8.jpg

20211016_­Kiss_­Ma­te_­lel­ke­szik­ta­ta­sa_­fo­to_Ada­mi_­Ma­ria_8.jpg

A hívők megújulása, evangelizációs sorozat

A HÍVŐK MEGÚJULÁSA – Hitmélyítő Evangelizációs Sorozat
Végh Tamás – Bódis Miklós – Ittzés István
evangélizátorokkal:
2021. Szeptember-Október-November

Szeretett Testvérek, örömmel és hálaadással hívogatjuk a
VILÁG MAGYARSÁGÁT bárhol éljen is a földön
zoom-os HITMÉLYÍTŐ Evangélizációs Sorozatunkra:

2021. Őszén, a következő felosztás szerint:
SZEPTEMBER
28, kedd: Bódis Miklós
29, szerda: Ittzés István
30, csütörtök: Végh Tamás

OKTÓBER
26, kedd: Ittzés István
27, szerda: Végh Tamás
28, csütörtök: Bódis Miklós

NOVEMBER
23, kedd: Végh Tamás
24, szerda: Bódis Miklós
25, csütörtök: Ittzés István

Minden alkalmunk magyarországi idő szerint 19,00-kor kezdődik.
KÉRÜNK MINDENKIT, hogy kövesse a FB oldalunkat ITT, a zoom-linket AZNAP, az evangélizáció napján tesszük közzé!!!

IMAKÖZÖSSÉG AZ EVANGÉLIZÁCIÓÉRT, ÉS ÉBREDÉSÉRT:
minden evangélizációs blokk előtt 2 nap estéjén (blokkok előtt vasárnap és hétfőn),

és az EVANGÉLIZÁCIÓ ELŐTTI ÓRÁBAN!

Imaharcos társakat kérjük JÖJJENEK! 

ZOOM-linket emailban lehet kérni: eszirmak@gmail.com

KÉRJÜK A TESTVÉREK, HOGY OSSZÁK a HIVOGATÓT!
VÁRJUK A TESTVÉREKET, S A GYÜLEKEZETEKET A KÉPERNYŐK ELÉ!

YouTube link: https://youtu.be/Vu7Mt9Ev9sM

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem,  aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”  (Gal 2,20)

Az evangelizációt az Észak-Írországi Magyar Református Misszió szervezi.

Ismerkedő gyülekezeti délutánt tartottak, a komáromi gyülekezetben

2021 augusztus 21-én, ismerkedő gyülekezeti délutánt tartottak a komáromi gyülekezetben .  Kötetlen hangulatban volt együtt a lelkész család és a gyülekezet a parókia udvarán. Énekekkel dícsérték az Urat, Gulyás Kornél presbiter szolgált az igével a Zsidókhoz írt levélből, a gyerekek pedig birtokba vették az udvart. Az alaklom szalonna sütéssel és közös vacsorával zárult. Jó kezdő alkalom volt ez arra, hogy a gyülekezet és a lelkész család elinduljon a megismerkedés és a közös szolgálat útján.

Új lelkész került a Komáromi Evangélikus Egyházközségbe

 

Nagy volt a sürgés-forgás 2021 július 31-ikén a komáromi evangélikus parókián. Új család érkezett a Mártírók útja 10. számba. Kiss Máté lelkész és családja Fancsaról költözött a komáromi parókiára. Mondhatnánk azt is, hogy hazatért, hiszen 35 évvel ezelőtt ezen a helyen látta meg a napvilágot. Édesapja Kiss Péter kilenc évet szolgált Komáromban, így Máté élete első három évét ezen a parókián töltötte. Hosszú kitérő után visszatért.

Kiss Máté Szombathelyen nőtt fel, 10 éve mikor megházasodott, feleségével Nagypál Bettinával Nyírteleken kezdték közös életüket, szolgálatukat, a Filadelfia Evangélikus Egyházközségben. Bár egyikük sem arról a vidékről származik, mégis elfogadták Uruk hívását az ott működő görögszállási cigánymisszióba. Betti a gyerekek között szolgált az evangéliummal, Máté pedig először az ifjak között aztán később már a felnőttek, ifjak és gyerekek között is. Nagyon áldott időszak volt ez az életükben, közel hat évet töltöttek ebben a szolgálatban. Ezután még 10 hónapot szolgált Máté a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben, a mandabokori körzetben Zsarnai Krisztán eperes úr mellett, gyülekezeti munkatársként.

Ezután került el a család, Nógrád megyébe egy különleges hatodévre. Itt nem csupán a vanyarci gyülkezetben látott el hatodéves szolgálatokat Máté, hanem Galgagután és Terényben is helyettesített Szabó András esperes úrral együtt. 2018 nyarán megtörtént az ordináció és a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségbe került, beosztott lelkészként. Itt három áldott évet töltött el a család. Innen kapták a meghívást a komáromi gyülekezetbe.

Isten vezetésére figyelve indultak el ebben a szolgálatban. Az egész család izgatottan és reményekkel telve várja az új szolgálat áldásait, kihívásait. Bíznak abban, hogy Isten rendezte úgy a dolgokat, hogy gyülekezet és lelkész egymásra találjon. Mindenért legyen Istené a dicsőség!

Fotó:Varga Tamás

 

Komáromi Evangélikus Egyházközség