Mi mindent köszönhetnek a Krisztusban hívők, Jézus feltámadásának?

1, Egy megváltót, aki soha többé nem halhat meg. 9 Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Róm 6:9

2, Megtérést és bűnbocsánatot. 30 A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek.31 Az Isten őt jobbjával fejedelemmé és üdvözítővé emelte, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. ApCsel 5:30-31

3, Újjászületést. 3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által1Pét 1:3

4, A bűnökből való szabadságot. 17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. 1Kor 15:17

5, A Szentlelket. 32 Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, s ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk.33 Miután tehát az Isten jobbjára felemeltetett, és megkapta az Atyától megígért Szentlelket, kitöltötte azt, amint most látjátok és halljátok is. ApCsel 2:32-33

6, Nincs kárhoztatás a választottak számára. 34 Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Róm 8:34

7, Az Úr személyes közösségét és védelmét. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20

8, Az eljövendő ítélet bizonyítékát. 31 Mert rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságosan egy férfi által, akit arra rendelt. Bizonyságot adott erről mindenkinek azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. ApCsel 17:31

9, Megmenekülést Isten jövőbeli haragjától. 10 és várjátok az ő Fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. 1Thessz 1:10

10, Feltámadásunkat a halálból. 14 Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. 2Kor 4:14;

14 Isten pedig az Urat is feltámasztotta, és erejével minket is feltámaszt. 1Kor 6:14

– Krisztus feltámadt!

– Valóban feltámadt!

(John Piper Egy kis segítség a húsvéthoz című írása alapján fordította Kiss Máté)