Isten dicsősége ítéletében – Igehirdetés 2020. november 8-án, Ítélet vasárnapon (Jel 14,12-13)

„Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket” (Jel 14,12-13)

Ezúton biztatunk és kérünk mindenkit, hogy iratkozzon fel gyülekezetünk YouTube csatornájára, és kövesse az oda feltöltött igei tartalmakat.

Mit tudunk az utolsó ítéletről? – Istentisztelet 2020. november 1-én

„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.

Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.

Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre! Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” (Mt 25,31-46)

Ezúton biztatunk és kérünk mindenkit, hogy iratkozzon fel gyülekezetünk YouTube csatornájára, és kövesse az oda feltöltött igei tartalmakat.

A Reformáció ünnepe gyülekezetünkben

2020. október 31-én, Reformáció ünnepén gyülekezetünkben kettős ünnepen lehettünk együtt. Egyfelől hálát adhattunk azért, hogy Isten a reformáció Szentlélek ébresztette tüzében újra felszínre hozta a földön küzdő egyház egyedüli kincsét, az ősi, tiszta és apostoli evangéliumot. Másfelől pedig örülhettünk annak, hogy az idei esztendőben gyülekezetünkben helyettesítő mindhárom szolgálattevő jelen volt és szolgált ezen az ünnepen: Nagy Gábor lelkész úr Isten Igéjét hirdette közöttünk Jer 23,23-30 alapján, és kiszolgáltatta az Úrvacsora szentségét, Gregersen-Labossa Mátyás és Angyal-Cseke Csaba teológus hallgató testvéreink pedig a liturgiát vezették. Az istentiszteleten a Lutheránus világszövetség ajánlása szerint, az ökumenikus közösség tagjaként a koronavírus terjedése idején gyógyulásért, a világért, az egyházért és a szükséget szenvedőkért  imádkoztunk. Az ünnepi alkalmon gyülekezetünk énekkara is szolgált. Reformációi istentiszteletünkről videofelvétel is készült, amely alább megtekinthető.

Ezúton biztatunk és kérünk mindenkit, hogy iratkozzon fel gyülekezetünk YouTube csatornájára, és kövesse az oda feltöltött igei tartalmakat.