Magyarfalu program

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett  Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021 című, MFP-EKEB/2021 kódszámú felhívás 3266555110 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében, a Komáromi Evangélikus Egyházközség tervezett A kismamáknak baba-mama kört; az óvodásoknak kreatív gyerekfoglakozást; a fiataloknak, ifjúsági közösségi alkalmakat (sport, zene, kultúra, infokommunikációs eszközök elérése stb), illetve a teljes közösség részvételével családi alkalmak megrendezését. Ez részben megvalósult, ugyanis a baba-mama kör és az óvodás kreatív gyerekfoglalkozás sajnos nem tudott megvalósulni, viszont a családos alkalmakat sikerült megtartani, havi rendszerességgel és az idősebb korosztály felé is tudtunk nyitni, szintén havi rendszerességgel. Az aktív gyülekezeti életet kihasználva és a gyülekezetben élő önkéntesek bevonva, a közösségszervező segítségével sikerült megvalósítani a programokat. A programok egy része, a családos alkalmak, a protestáns templomban valósultak meg Bábolnán, a másik része a helyi idősek otthonával kialakított együttműködés keretében valósult meg. 

Eredetileg 10 programot terveztünk megvalósítani. A megvalósítás során úgy alakult, hogy végül 14 program valósult meg. 8 db prevenciós oktatás:– Az alkalmak során a prevenciós tevékenységek végzéséhez szükséges személyiségfejlesztő, kommunikációs, konfliktusmegelőző, -kezelő módszerek, egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk, prevenciós programokra való felkészítés történt. Ezentúl 6db hátránykompenzációs foglalkozás, az életmód vezetési csoportos tanácsadás tevékenységen belül. A tanácsadások az egészséges életvitel, a munka és a magánélet összeegyeztethetőségével, az életpálya alakulását meghatározó célok és döntések tudatosságával a stressz- és konfliktuskezeléssel, az időgazdálkodással, a pénzgazdálkodással foglalkoznak. A csoportos tanácsadási forma a tapasztalatok megosztása mellett alkalmas a kommunikációs és közösségi kompetenciák fejlesztésre.

A projektbe közvetlen módon bevont célcsoport tekintetében, sikeresek voltunk az idős személyek, a gyermekek és fiatalok és a településre újonnan beköltöző családok. Közvetett célcsoportként a tágabb értelemben vett társadalmi környezetünk, melybe bele értjük a gyülekezet tagjait, illetve szélesítve a kört a településen élőket, illetve a velünk kapcsolatban álló környező települések polgárait. A célcsoport tagjait hagyományos és a hagyományostól eltérő módon értük el. A hagyományos csatornák közt szerepelt a célcsoport tájékoztatása az egyházközség honlapján keresztül. A település és a gyülekezet nyilvános hirdető felületein működő állandó hirdetési felületeken hirdettük az alkalmainkat. A bevonásban a legfontosabb elem az adott célcsoporttal közvetlen kapcsolatban álló lelkész, és szervezetünk tagjainak személyes megkeresése, és projektbe invitálása volt. A személyes felkeresés, a résztvevők bevonása, azok kapcsolati hálóján keresztül történő megkeresése, jellemzően szülők, rokonok, családtagok, szomszédokon keresztül történt. A programok családias légkörben valósultak meg, tematikus kiscsoportos foglakozások keretében.